Acest site folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți și personaliza experiența și pentru a afișa reclame. De asemenea, utilizam cookie-uri de la terți precum Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. 

Ce sunt serviciile RNPM oferite de avocații cu experiență?

Odată cu intrarea în funcțiune a Registrului Național de Publicitate Mobiliară, (RNPM), regimul juridic al garanțiilor mobiliare iese din cadrul său arhaic și intră direct în era digitală. Acesta este un pas uriaș care va avea avantajul de a reda credibilitatea acestui tip de garanție la creditori, ceea ce va facilita accesul companiilor și profesioniștilor la finanțare de la bănci. 

Obiectivul urmărit prin înființarea acestui registru, oferit și de serviciile MPM unui avocat București, este eficientizarea procesului de „gestionare” a garanțiilor mobiliare și prin aceasta simplificarea formalităților de acces la finanțarea bancară.

Acesta este, fără îndoială, un eveniment care va contribui la îmbunătățirea climatului de afaceri, asta datorită impactului său pozitiv asupra indicatorului de „obținere de împrumuturi” la care țara noastră a fost întotdeauna creditată. un rating scăzut din cauza regimului său de garanții.

Întrebarea care merită clarificată este următoarea: de ce este atât de important acest registru electronic și cum poate contribui la facilitarea accesului la credit?

Care sunt avantajele aduse de serviciile RNPM?

În general, MPM va face posibilă simplificarea „managementului” garanțiilor mobile, asigurarea acestora și reabilitarea lor în ochii creditorilor, în special băncilor. Simplificarea constă în înlocuirea a sute de registre de la nivelul instanțelor din țară cu un singur registru. 

De acum înainte, va exista un singur registru centralizat la nivel național pentru toate tipurile de garanții fără deposedare, în timp ce în trecut exista un registru pentru fiecare tip de garanție mobiliară (gaj produse agricole, gaj produse și materiale, unelte și echipamente).

Mai mult, RNPM poate fi folosit ca suport pentru operațiuni asimilate garanției mobiliare și anume cesiunea de creanță, vânzarea bunurilor mobile cu clauză de reținere a proprietății, leasing, cesiunea de creanțe profesionale și factoring. Marea simplificare constă însă în digitalizarea acestui registru, știind că registrele au fost ținute pe hârtie de către instanțe în condiții care lasă de dorit în ceea ce privește securitatea, transparența și accesibilitatea. 

Toate formalitățile referitoare la garanțiile mobile se vor derula de acum înainte electronic, adică de la înregistrarea garanției până la anularea acesteia, inclusiv modificările sau înregistrările suplimentare. Chiar și plata taxelor se face electronic. Cireașa de pe tort, formalitățile pot fi efectuate 24 de ore din 24, ceea ce va facilita foarte mult munca atât a creditorilor garantați, cât și a emitenților garanției.

Celălalt aspect pozitiv al acestui registru este transparența asigurată și de un cabinet avocatură. Consultarea acestuia este publică și orice persoană poate extrage un certificat referitor la înregistrări, posibile modificări și ștergeri. În plus, înregistrările sunt opozabile terților de la data și ora finalizării lor.

Fără exagerare, crearea MPM este o mică revoluție în ceea ce privește garanțiile bancare, care cu siguranță va avea un efect foarte pozitiv asupra accesului la credit pentru întreprinderile foarte mici, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari. De ce ?

În primul rând, termenele de punere în aplicare a garanțiilor vor fi scurtate semnificativ, ceea ce va accelera eliberarea creditelor. Costul garanțiilor va fi redus semnificativ și nu doar în ceea ce privește taxele de plătit, ci mai ales în ceea ce privește economisirea costurilor de deplasare la instanțe, mai ales atunci când sucursala băncii nu este situată în capitala instanței de care depinde.

Având în vedere avantajele dematerializării tuturor procedurilor și formalităților referitoare la garanțiile mobile, se pune întrebarea: când va fi dematerializată dematerializarea altor garanții bancare? Din punctul nostru de vedere, pentru a facilita și mai mult accesul companiilor la finanțare, este urgentă extinderea acestei reforme la alte tipuri de garanții bancare. Acestea includ gajul autovehiculelor, ipoteca pe aeronave, ipoteca maritimă și ipoteca pe teren.

Și mai ales aceasta din urmă, adică ipoteca pe imobiliare, merită să fie prioritară întrucât este principala garanție în ceea ce privește finanțarea bancară. În prezent, nu promovează accesul la finanțare din mai multe motive. 

În primul rând, înregistrarea acestuia (transferul sau și anularea lui) necesită câteva zile și uneori câteva săptămâni, mai ales de la intrarea în vigoare a Codului drepturilor reale care impune trecerea de către un profesionist juridic (notar sau avocat București) .

De ce să te înregistrezi în acest registru?

Scopul înscrierii în registrul MPM este acela de a face față terțului dreptul tău de prioritate de a fi plătit în fața oricărui alt creditor al cărui drept nu este înregistrat sau înregistrat ulterior asupra bunului dat în garanție. Prin urmare, este util să efectuezi o cercetare de revizuire pentru a-ți cunoaște șansele de a fi plătit mai întâi.

Servicii MPM Avocat: Consultanță Juridică Specializată pentru Afaceri

Ce tipuri de operațiuni există pe registru?

Acest nou registru îți va permite efectuarea următoarelor operațiuni:

 • Publicarea garanției mobilă prevăzută de legislația în vigoare prin înregistrarea avizelor: fiecare înregistrare va avea un număr public unic și un cod privat de modificare
 • Înregistrarea notificărilor de înregistrări ulterioare sau de modificare
 • Înregistrarea avizelor de radiere din registru
 • Introducera în registru a avizelor de reînnoire a înregistrărilor
 • Notificarea celorlalți creditori garantați înscriși în registrul electronic național al garanției mobiliare cu privire la înștiințarea înscrisă de creditorul garantat care începe operațiunile de realizare a garanției
 • Căutarea înregistrării în registru (motor de căutare)
 • Extragerea unui document certificat prin căutare
 • Gestionarea contului clientului: registrul îți va permite să creezi conturi pentru a publica recenzii
 • Editarea certificatelor de avizare referitoare la operațiunile efectuate
 • Introducerea unei promisiuni de garanție (care nu trebuie să depășească 3 luni)

Care sunt tipurile de titluri de valoare care trebuie înregistrate în registru?

 • Gajul
 • Vânzarea bunurilor mobile cu clauza de reținere a titlului
 • Cesiunea unui drept sau a unei creanțe are loc ca garanție
 • Angajarea datoriei
 • Gajarea unui cont bancar
 • Gajarea conturilor de valori mobiliare
 • Leasing
 • Cesiunea ca garanție a datoriilor profesionale
 • Angajamente de produse și materiale
 • Factorizarea

Un acces rapid la finanțare

Finanțarea este cheia de boltă pentru orice creare de afaceri. Astfel că înființarea Registrului Național RNPM are ca scop instituirea unui sistem unic de înregistrare a garanțiilor și facilitarea accesului la finanțare în principal pentru IMM-uri. 

Acest registru face posibilă realizarea unor drepturi publice referitoare la anumite bunuri mobile. Un drept înregistrat în MPM este considerat a fi cunoscut tuturor. Dacă o persoană nu consultă registrul și apare o problemă, un sechestru de exemplu, va avea dificultăți să se apere declarând că nu știa că a fost înscris un drept în registru.

By Sergiu Macicasan

Lasă un răspuns

You May Also Like