Acest site folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți și personaliza experiența și pentru a afișa reclame. De asemenea, utilizam cookie-uri de la terți precum Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. 

Actele Necesare pentru Succesiune în România: Un Ghid Complet

Actele Necesare pentru Succesiune în România: Un Ghid Complet

Succesiunea este procesul legal prin care bunurile și averea unei persoane decedate sunt transferate la moștenitori. În România, această procedură este reglementată de lege și implică o serie de acte și documente pentru a fi efectuată corect și în conformitate cu legislația în vigoare.

Actele Personale ale Decedatului

Primul pas în procesul de succesiune este adunarea actelor personale ale decedatului. Acestea includ:

 • Certificatul de deces: Acest document este eliberat de către autoritățile competente și atestă moartea persoanei. Este esențial pentru a începe procesul de succesiune. Accesează succesiuni notar București pentru detalii.
 • Actul de identitate al decedatului: Certificatul de identitate sau pașaportul decedatului este necesar pentru a confirma identitatea acestuia.
 • Certificatul de căsătorie sau divorț: Dacă decedatul era căsătorit sau divorțat, aceste certificate sunt necesare pentru a stabili statutul civil.
 • Certificatul de naștere al decedatului: Acest document este utilizat pentru a confirma data și locul nașterii decedatului.

Acte Legate de Bunurile Decedatului

În procesul de succesiune, trebuie să vă ocupați de bunurile și averea decedatului. Acest lucru implică prezentarea următoarelor acte:

 • Certificatul de proprietate: Pentru proprietățile imobiliare deținute de decedat, trebuie să aveți certificatul de proprietate, care atestă dreptul de proprietate al acestuia.
 • Documentele deținute pentru bunuri mobile: Orice acte sau documente care atestă drepturile deținute asupra bunurilor mobile, cum ar fi vehiculele sau activele financiare, sunt necesare în succesiune.

Acte Fiscale și Legale

 • Procesul de succesiune implică, de asemenea, aspecte fiscale și legale, așa că asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele acte:
 • Certificatul fiscal: Acesta este un document eliberat de către autoritățile fiscale și arată că decedatul nu are datorii fiscale restante.
 • Actul de acceptare a succesiunii: Acest document este completat și semnat de către moștenitori și confirmă intenția lor de a accepta moștenirea. Este un pas esențial în procesul de succesiune.
 • Documente legate de datorii și împrumuturi: Dacă decedatul avea datorii sau împrumuturi, trebuie să aveți la dispoziție toate documentele relevante pentru a le plăti sau a le rezolva.

Acte de Autentificare Notarială

Multe dintre actele menționate mai sus trebuie autentificate notarial pentru a avea valabilitate. Un notar public va autentifica semnăturile și documentele pentru a confirma că sunt autentice și valide din punct de vedere legal.

Documente Specifice pentru Diverse Situații

În funcție de circumstanțe, pot fi necesare și alte documente specifice. De exemplu:

 • Testamentul decedatului: Dacă există un testament, acesta trebuie să fie prezentat pentru a stabili cum își dorește decedatul ca averea să fie împărțită.
 • Documente de divorț sau separare de bunuri: Dacă decedatul a fost implicat într-un divorț sau a avut un contract de separare de bunuri, aceste documente sunt necesare pentru a stabili drepturile moștenitorilor.
 • Documente de adopție sau custodie: În cazul în care moștenitorii includ copii adoptați sau sub custodie, trebuie să fie prezentate documentele legale relevante.

Procedura de Succesiune în România

Procesul de succesiune în România implică următoarele etape principale:

 • Depunerea cererii la notar: Moștenitorii sau executorul testamentar depun cererea la notarul public competent, care va iniția procedura de succesiune.
 • Identificarea averii: Se face un inventar al averii decedatului pentru a determina valoarea totală a moștenirii.
 • Evaluarea și taxarea moștenirii: Moștenirea este evaluată și impozitele aplicabile sunt calculate și plătite.
 • Împărțirea moștenirii: Moștenirea este împărțită în conformitate cu voința decedatului, legea sau acordul părților implicate.
 • Autentificarea finală: După îndeplinirea tuturor cerințelor legale și fiscale, se autentifică final procesul de succesiune, iar moștenirea este transferată oficial moștenitorilor.

Este important să consultați un avocat sau un notar specializat în dreptul succesoral pentru a vă ghida și a vă asigura că aveți toate actele necesare pentru a finaliza procesul de succesiune în România într-o manieră legală și eficientă.

Drepturile Succesorale: Definiție și Importanță

Drepturile succesorale reprezintă ansamblul de drepturi și obligații care aparțin moștenitorilor în urma decesului unei persoane și care se referă la moștenirea lăsată în urmă. Aceste drepturi sunt reglementate de legislația succesorală și variază în funcție de jurisdicție și de voința exprimată în testamentul decedatului.

Ce Sunt Drepturile Succesorale?

Drepturile succesorale sunt drepturile legale și patrimoniale pe care le au moștenitorii unei persoane decedate asupra bunurilor și averii lăsate în urmă de decedat. Aceste drepturi pot include:

 • Dreptul la Moștenire: Acesta este dreptul principal al moștenitorilor de a primi o parte din averea decedatului. Acest drept poate fi stabilit de lege sau de voința decedatului prin intermediul unui testament.
 • Dreptul la Partea Legitimă: Unele jurisdicții prevăd un drept la o “parte legitimă” pentru anumiți moștenitori, cum ar fi soțul supraviețuitor și copiii. Această parte este o cotă fixă sau procentuală din averea decedatului, iar moștenitorii au dreptul de a o revendica chiar dacă decedatul a dispus altfel prin testament.
 • Dreptul la Administrarea Moștenirii: Moștenitorii au dreptul de a administra bunurile și activele moștenirii, de a le vinde sau transfera și de a lua decizii legate de acestea.
 • Dreptul de a Contestă Testamentul: Dacă există suspiciuni cu privire la validitatea sau autenticitatea testamentului, moștenitorii au dreptul de a contesta documentul în instanță.

Cum Sunt Determinate Drepturile Succesorale?

Drepturile succesorale sunt determinate de mai mulți factori, inclusiv:

 • Legislația Succesorală: Fiecare țară sau jurisdicție are propria sa legislație care reglementează drepturile succesorale. Această legislație stabilește regulile generale privind moștenirea și distribuția averii decedatului.
 • Voința Decedatului: Dacă decedatul a lăsat un testament sau o dispoziție scrisă cu privire la moștenire, drepturile succesorale pot fi influențate în mod semnificativ de aceste documente. Testamentul poate indica modul în care se împarte averea și cine sunt beneficiarii.
 • Statutul Civil al Moștenitorilor: Drepturile succesorale pot varia în funcție de statutul civil al moștenitorilor, cum ar fi soțul supraviețuitor, copiii biologici sau adoptați, frații și surorile etc.
 • Ordonarea Moștenitorilor: Uneori, ordinea în care moștenitorii sunt chemați să moștenească poate influența distribuția moștenirii.

Importanța Drepturilor Succesorale

Drepturile succesorale sunt de o importanță majoră din mai multe motive:

 • Protejarea Moștenitorilor: Ele asigură că persoanele care au drepturi la moștenire primesc ceea ce le este cuvenit în mod legal.
 • Stabilitatea Tranzacțiilor: Cunoașterea drepturilor succesorale permite părților implicate în tranzacții sau afaceri să aibă în vedere eventualele moșteniri și să evite dispute ulterioare.
 • Asigurarea Redistribuirii Averii: Drepturile succesorale asigură că averea unei persoane decedate este distribuită în mod adecvat și conform voinței sale, dacă a existat un testament valid.
 • Previzibilitatea și Legalitatea: Prin stabilirea unor reguli și proceduri legale, drepturile succesorale asigură un cadru legal pentru gestionarea moștenirilor.
 • Protecția Moștenitorilor Minori: Ele pot include măsuri de protecție pentru moștenitorii minori, cum ar fi numirea unui tutore sau administrarea moștenirii în beneficiul lor.

Este important de menționat că drepturile succesorale pot varia semnificativ în funcție de jurisprudență și de circumstanțe individuale. De aceea, este recomandabil să consultați întotdeauna un avocat sau un specialist în dreptul succesoral pentru a vă ghida și pentru a vă asigura că sunteți bine informați cu privire la drepturile dumneavoastră sau ale altor moștenitori în cadrul unui proces de succesiune.

By Sergiu Macicasan

Lasă un răspuns

You May Also Like

 • Tipuri de cherestea folosite pentru grinzi

 • Găsește Rapid Meșterul pentru Acoperișul Tău!

 • Cum spalam toaleta?

 • Care sunt principalele utilizări ale cristalelor Swarovski?